Cần gia sư cho bé 25 tháng bị chậm nói tại Tân Uyên, Bình Dương
Mã lớp: 16783

học thứ 2, 4,6: 18h30

  • Tạo lúc: 09:35 07.09.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: đường số 19, khu dân cư Biconsi, phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trẻ chậm nói098 707 5826