Cần gia sư cho bé lớp 3 tại quận 5, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11183

 • Học phí : 2,400,000/Tháng

bé học trường Khai Nguyên, học theo chương trình Cambridge,

 • Tạo lúc: 20:13 30.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: An Dương Vương, phường 3, quận 5, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 3
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Toán lớp 3098 707 5826