Cần gia sư cho học sinh lớp 12 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 20415

 • Học phí : 200,000/Buổi

chủ yếu dạy môn Tiếng Anh lớp 12 , học thứ 4: sáng 9h30, thứ 2, 6: 18h00

 • Tạo lúc: 15:27 19.09.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: hẻm 68 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Hóa lớp 12
  • Lý lớp 12
  • Tiếng Anh lớp 12098 707 5826