Cần gia sư dạy đi catwalk tại Phan Thiết, Bình Thuận
Mã lớp: 20012

Dạy tại trung tâm. Catwalk

  • Tạo lúc: 18:22 01.08.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: thành phố phan thiết, Bình Thuận (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826