Cần gia sư dạy nhảy hiện đại tại Hoài Đức, Hà Nội
Mã lớp: 21874

bài nhảy tên: "em sai rồi"

 • Tạo lúc: 14:12 15.04.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường Phú Yên, An Phú, Hoài Đức, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826