Cần gia sư môn quản trị Linux quận 11, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13282

  • Học phí : 400,000/Buổi

học để xử lý, áp dụng vào công việc, học Online học phí 300k/90phut

  • Tạo lúc: 15:35 10.06.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: quận 11, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826