Cần gia sư môn Bóng chuyền tại Đông Anh, Hà Nội
Mã lớp: 22109

gần sân bay quốc tế Nội Bài, học viên 40 tuổi, học tại vị trí sân của gia sư

  • Tạo lúc: 09:54 17.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Bóng Chuyền098 707 5826