Cần gia sư môn Bóng Chuyền tại quận 1, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 22185

học viên người lớn, học phí thuê sân học viên trả phí

  • Tạo lúc: 11:10 27.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: quận 1, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Bóng Chuyền098 707 5826