Cần gia sư môn Bóng chuyền tại Vĩnh Phúc
Mã lớp: 22177

học viên 35 tuổi

 • Tạo lúc: 09:47 26.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: xã Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 17h đến 18h
 • Môn học:
  • Bóng Chuyền098 707 5826