Cần gia sư môn Bóng chuyền tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Mã lớp: 21655

học tại vị trí của gia sư

  • Tạo lúc: 20:14 21.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Tri PhươngKhai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Bóng Chuyền098 707 5826