Cần gia sư môn cho bé lớp 8 tại Đông Anh, Hà Nội
Mã lớp: 10452

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 11:30 14.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường Dục Tú, khu trung tâm xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 20h
  • Chủ nhật: 15h đến 19h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 8
  • Toán lớp 8098 707 5826