Cần gia sư môn Corel tại Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 22156

học viên làm bên dày da, ví da, túi sách

 • Tạo lúc: 08:02 23.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Gò Xoài, phường Bình Hương Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826