Cần gia sư môn Corel tại Hóc Môn
Mã lớp: 2890

Rảnh thứ 2,3,4,5,6: buổi từ 8h00 đến 16h00, học trên markbook

  • Tạo lúc: 22:23 27.04.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Corel098 707 5826