Cần gia sư môn Corel tại Quận 12, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12892

 • Học phí : 250,000/Buổi

học viên 42 tuổi, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 10:31 03.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2: 10h đến 21h
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật: 10h đến 12h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826