Cần gia sư môn đàn Cổ Cầm tại Hà Đông, Hà Nội
Mã lớp: 21451

bé 12 tuổi và mẹ, học đàn cổ cầm 7 dây

 • Tạo lúc: 10:23 22.02.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: dãy 1, esalin Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 10h đến 11h
 • Môn học:
  • Đàn Tranh Trung Quốc (Guzheng)098 707 5826