Cần gia sư môn Excel tại Hòa Vang, Đà Nẵng
Mã lớp: 22178

học viên 30 tuổi đang làm kế toán,

 • Tạo lúc: 10:03 26.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Văn Tỵ, Hoà Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 9h đến 11h, 16h đến 19h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826