Cần gia sư môn Guitar tại Huế, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 21820

  • Học phí : 120,000/Buổi

thứ 3: 17h30

  • Tạo lúc: 14:37 06.04.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Duy Tân, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826