Cần gia sư môn Guitar tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 9590

dạy tại trung tâm âm nhạc

 • Tạo lúc: 11:54 21.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 4 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: CT3 Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5: 19h đến 20h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar098 707 5826