Cần gia sư môn Guitar tại Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 14037

Học tại vị trí của gia sư

  • Tạo lúc: 11:17 01.01.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Ngọc Anh, Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826