Cần gia sư môn Guitar vọng cổ tại Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 18807

học viên 50 tuổi

  • Tạo lúc: 16:53 02.04.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826