Cần gia sư môn Harmonica tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 22174

Học viên 30 tuổi, rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 08:29 26.05.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Hòn Chồng, Mường Thanh Viễn Triều, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Harmonica098 707 5826