Cần gia sư môn Kế Toán - HỌC ONLINE
Mã lớp: 21871

học viên đã học xong chuyên ngành kế toán ở Úc , muốn học thực tế để đi xin việc làm

  • Tạo lúc: 10:24 15.04.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kế toán098 707 5826