Cần gia sư môn Kèn Saxophone - HỌC online
Mã lớp: 18057

 • Học phí : 200,000/Buổi

học viên ra tết học

 • Tạo lúc: 13:57 15.01.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: HỌC online (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 5: 8h đến 11h, 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone



098 707 5826