Cần gia sư môn Khiêu vũ giao tiếp tại Ba Đình, Hà Nội
Mã lớp: 14078

học viên 31 tuổi, học từ cơ bản, học tại nhà hoặc vị trí của gia sư

 • Tạo lúc: 21:37 02.12.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 17h đến 18h
 • Môn học:
  • Khiêu Vũ giao tiếp098 707 5826