Cần gia sư môn Lập trình Game với Unity tại Quận 6, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11321

học viên đang học lớp 7 rảnh thứ 2, 4: 19h30, thứ 7, chủ nhật: 8h00, thứ 6: 18h30

  • Tạo lúc: 19:15 10.12.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đường Phạm Văn Chí, phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826