Cần gia sư môn Lập trình tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 22571

Mình đang đi làm và cần 1 bạn có kỹ năng về SpringBoot Java + Angular, Hỗ trợ cho việc làm, Kèm và làm dự án với học viên

  • Tạo lúc: 17:09 09.07.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826