Cần gia sư môn nhảy hiện đại tại Đức Hòa, Long An
Mã lớp: 20997

Cổng Ấp Bình Tiền 2 - Đức Hoà Hạ - Đức Hoà - Long An, Chợ Chiều, Đức Hòa, Long An

 • Tạo lúc: 08:45 25.11.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Cổng Ấp Bình Tiền 2, Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826