Cần gia sư môn Nhảy hiện đại tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 19412

  • Học phí : 350,000/Buổi

học viên 30 tuổi, học tại vị trí của giáo viên, học viên rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 11:39 02.06.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: khu dân cư Gò Chay, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826