Cần gia sư môn Nhảy Zumba tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 13713

Bé 15 tuổi

 • Tạo lúc: 12:10 05.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: tập thể công an, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Nhảy Zumba098 707 5826