Cần gia sư môn Photoshop tại Hà Đông, Hà Nội
Mã lớp: 14007

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 21:14 19.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Photoshop098 707 5826