Cần gia sư môn Piano tại Quận 9, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18721

  • Học phí : 300,000/Buổi

Học Thứ 2,3,4,5,6: 19h30

  • Tạo lúc: 15:31 07.04.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826