Cần gia sư môn Saxophone - học tại nhà gia sư
Mã lớp: 17676

 • Học phí : 300,000/Buổi

học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 19:18 24.11.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lam Sơn, phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826