Cần gia sư môn Saxophone tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã lớp: 15975

 • Học phí : 300,000/Buổi

Học viên 30 tuổi, học từ cơ bản, học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 18:07 01.07.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826