Cần gia sư môn Saxophone tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 19431

  • Học phí : 400,000/Buổi

bé 15 tuổi, học từ cơ bản, học tại vị trí của gia sư

  • Tạo lúc: 11:07 04.06.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Võ Văn Ngân, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Saxophone098 707 5826