Cần gia sư môn Saxophone tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 20607

tư vấn mua kèn, học viên 50 tuổi

 • Tạo lúc: 17:36 03.11.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 9h đến 10h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826