Cần gia sư môn Sinh học Lớp 12 tại Hóc môn, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 15868

Lớp 11 lên lớp 12

  • Tạo lúc: 19:39 22.06.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: đường Nguyễn Thị Đành, ấp Dân Thắng 1, Hóc môn, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Sinh học lớp 12098 707 5826