Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Lai Vung, Đồng Tháp
Mã lớp: 19816

  • Học phí : 300,000/Buổi

học viên 20 tuổi, học tại nhà gia sư

  • Tạo lúc: 14:24 08.07.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: huyện lộ 30 tháng 4 Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Thanh nhạc098 707 5826