Cần gia sư môn Tiếng Anh giao tiếp tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 18053

học viên 22 tuổi, học để giao tiếp hằng ngày, áp dụng vào công việc luật kinh tế

 • Tạo lúc: 15:08 14.01.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn An Ninh, phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 17h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh098 707 5826