Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 8 tại Tân Uyên, Bình Dương
Mã lớp: 13107

Yêu cầu gia sư vững ngữ pháp, đầu tháng 6 học

  • Tạo lúc: 09:20 23.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Dx03 tổ 8 Tân Hóa, Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh lớp 8098 707 5826