Cần gia sư môn Tiếng Anh tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 21032

dạy tại trung tâm Tiếng Anh Lịch học : từ thứ 2- 6 , mỗi ngày một lớp từ 5h30- 7h tối. Thứ 7 sáng 1 lớp từ 7h30- 9h . Chiều từ 2h- 6h30 . Cn: sáng 2 lớp , chiều 3 lớp.

 • Tạo lúc: 14:12 29.11.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 12 buổi (90 phút/buổi)
 • 20 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Đống Đa, phường Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 17h đến 19h
  • Thứ 7: 7h đến 9h, 14h đến 19h
  • Chủ nhật: 7h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 3
  • Tiếng Anh lớp 9098 707 5826