Cần gia sư môn Tiếng Do Thái tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 15185

học viên 35 tuổi, học từ cơ bản, học để nghiên cứu trong công việc, học tại nhà gv gần học viên

 • Tạo lúc: 16:11 30.03.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Xí, phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 19h đến 22h
 • Môn học:
  • Tiếng Do Thái


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826