Cần gia sư môn Tiếng Trung tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã lớp: 19314

học viên 9 tuổi, hoặc học tại Núi Thành

 • Tạo lúc: 14:25 26.05.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Quang Hòa, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Tiếng Trung098 707 5826