Cần gia sư môn Tiếng Trung tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12630

Học viên 25 tuổi, học Thứ 4: 18h15, chủ nhật: 10h30

  • Tạo lúc: 10:05 26.04.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: đường Số 17, khu phố 3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Trung098 707 5826