Cần gia sư môn Tiếng Việt cho người Trung Quốc tại Bàu Bàng, Bình Dương
Mã lớp: 21715

  • Học phí : 700,000/Buổi

Thứ 3, 5, 7: 19h30, Học viên giao tiếp bằng Tiếng Trung

  • Tạo lúc: 07:20 01.04.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 4 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đ. N12-LH, TT. Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Việt cho người nước ngoài098 707 5826