Cần gia sư môn Tiếng Việt cho người Trung Quốc tại quận 11, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 14333

học viên 35 tuổi, học viên là người Trung Quốc giao tiếp bằng Tiếng Trung, học viên chỉ học với gia sư nam

 • Tạo lúc: 10:36 15.01.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 17h đến 21h
  • Chủ nhật: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt cho người nước ngoài098 707 5826