Cần gia sư môn Tiếng Việt, Toán lớp 3 tại Điện Bàn, Quảng Nam
Mã lớp: 14056

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 20:04 29.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hà Tây 1, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Toán lớp 3098 707 5826