Cần gia sư môn Tin học tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13292

 • Học phí : 200,000/Buổi

đối diện trung tâm y tế, học viên muốn làm giống trang web 5 ngày

 • Tạo lúc: 15:33 14.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 19h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826