Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Biên Hòa, Đồng Nai
Mã lớp: 10298

gần cầu Lái Bông, học viên 48 tuổi

 • Tạo lúc: 19:02 02.10.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Bùi Hữu Nghĩa, khu phố 2, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 16h đến 18h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826