Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Mã lớp: 13490

học viên 30 tuổi, học bản biểu của kho xuất nhập hàng, gần ủy ban xã Cẩm Dung

  • Tạo lúc: 15:32 09.07.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Tường Yên, Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tin học văn phòng098 707 5826