Cần gia sư môn Toán cao cấp - HỌC ONLINE
Mã lớp: 14066

sinh viên năm 1 trường đại học ngoại Thương, giáo trình bằng Tiếng Anh

 • Tạo lúc: 20:52 01.12.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5: 20h đến 22h
 • Môn học:
  • Toán cao cấp098 707 5826